REKLAM

İYİ PARTİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖZTÜRK PROJELERİNİ AÇIKLADI

kategorisinde, 29 Şub 2024 - 15:39 tarihinde yayınlandı
İYİ PARTİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI ÖZTÜRK PROJELERİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonu’nda toplantı düsenledi. Yasin Öztürk, adaylığına ilişkin açıklamalar yapıp, projelerini sıraladı. Öztürk, “Yerel yönetim anlayışımız;  Biz Denizli’mizi; “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla ve “Ortak Akılla” yöneteceğiz. “Adalet terazisinin asla şaşmadığı bir Belediyecilik” sadece hayal mi? Bizce değil! İstemek ve çok çalışmak yeterli… Dürüst, Katılımcı, Kapsayıcı ve Toplumsal Dayanışmanın hâkim olduğu, Şeffaf, Hesap sorulabilir-Hesap Verilebilir bir Belediyecilik anlayışını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Konunun uzmanlarıyla, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla en yüksek seviyede İşbirliği içerisinde olacağız” dedi. “Denizli Büyükşehir Belediyesi, hem işleyişiyle hem de yaptıklarıyla Temsil Gücü Yüksek ve örnek gösterilen bir kurum olacak” diyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı, “Belediyemizin mali yapısının güçlenmesini sağlayacağız. Yönetilebilirlik kentsel ekonomik yaşam kalitesi bakımından hizmetlerde etkin, verimli ve optimum imkânlar kullanılarak bütüncül bir yaklaşımla Şehrimizi yöneteceğiz. Şehrimizin; imar, arazi, konut, ulaşım gibi mekânsal planlamalarını, kentin doğal kültürel ve tarihsel çerçevesi ile ele alacağız. “Kentleşme Politikasının” uygulama sürecinde çoğulcu katılım ilkelerini hayata geçireceğiz. Kırsal yaşamda; iktisadi, sosyal ve kültürel yaşamda kırsal yaşamı özendirecek, tarımsal üretimi ve hayvancılığı sürdürülebilir anlayışla hizmet edeceğiz. Köylerimizi birbirine entegre ederek kırsal yaşamda nüfus yoğunluğu oluşturacak ve böylece yerel yönetimdeki ihtiyaçların karşılanması için kaynak oluşturacağız. Yönetim kadromuz;  Kent yönetiminde Kapsayıcı, eşitlikçi ve katılımcı, Yerinde karar veren, Şeffaf ve hesap verilebilir, Yenilikçi ve gerçekçi, İşbirlikçi ve sonuç odaklı, Sürdürülebilir ve kalkınma odaklı

olacağız. Kurumsal yetki ve olanaklarını kullanarak, paydaşlarla iş birliği yaparak,

“İYİ Yönetim, İYİ Hizmet” anlayışı çerçevesinde hizmetleri etkin ve verimli bir

şekilde sunacağız. Mahallerimizde “Mahalle Meclisleri” oluşturarak, Halk Günleri’ni olması gereken yerde yani Halkın içinde yapıp, sorunları yerinde tespit edip, çözeceğiz.”

YASİN ÖZTÜRK’ÜN PROJELERİ

SOSYAL KONUT PROJESİ

– Ailelerin huzur ve refahını sağlamak amacıyla yoksulluğun neden olduğu sağlıklı ve güvenli barınma ihtiyacının çözümü önceliğimiz olacak.

– Vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik düzeyi ve gereksinimleri dikkate alarak konut ihtiyacını doğru bir şekilde değerlendireceğiz.

– Afet riski taşıyan, alt-üst yapı koşulları yetersiz, çarpık yapılaşmış konut alalarının sorunlarını çözeceğiz.

– Toplu konut üretiminde sürdürülebilirliği geliştirecek ve destekleyeceğiz.

– Gelişmeye açık yeni alanlar üzerinde imar uygulamaları yapıp, belediye mülkiyetinde olan arsalar üretip, bu arsaların belediye iştirakimiz ve-veya müteahhitler vasıtasıyla kat karşılığı modern konutlar kazandırıp, bu konutları öncelikli olarak acil ihtiyaç sahiplerine, üzerinde konut tapusu olmayan ailelerimize hiçbir bedel almadan ( en az 30 yıl başkasına kiraya verememek ve satamaz şerhi ile) vereceğiz.

– Kırsal mahallerimizde ihtiyaç sahipleri için bölgenin mahalli şartlarına uygun köyde yaşanabilecek düzeyde bahçeli evleri hiçbir bedel almadan yapacağız ve vereceğiz.

– Orta ve alt gelir grubuna yönelik olarak üreteceğimiz konutları Denizli’mize maliyetine vereceğiz.

– Geri ödemelerini ise sosyo-ekonomik yapılarının değişkenliğini dikkate

alarak planlayacağız.

ADA BAZLI ŞEHİR MODELİ

– Kentsel dönüşümü; kent estetiğini de içeren, depreme dayanaklı dönüşüm değil gerçek değişimi hedefleyen projeleri hayata geçireceğiz.

– Ciddi deprem riski olan Şehrimizde sismik izolatör sistemini binalarda zorunlu hale getireceğiz

– Kentsel dönüşümde tapu ve mülk sahiplerinin haklarını göz önünde bulunduracağız.

– Kentsel dönüşümün en önemli konusu olan finans sorunun çözülmesi ve inşaat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ada bazlı uygulamalara öncelik vereceğiz.

– Kentsel dönüşüm uygulamalarını yerinden etme ve mülksüzleştirme sonuçları doğurmayacak şekilde Vatandaşımızın barınma ve konut edinme hakkının korunması anlayışıyla uygulayacağız.

– Konut üretiminde yatay ve az katlı mimarinin yaygınlaşmasına, milli mimari üslubun geliştirilmesine önem vereceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

– Şehircilik, eğitim, ulaşım, iklim ve enerji gelecek planlaması ve kalkınma alanlarında uzman kişilerden oluşacak kurullar ve şehrin içinden çıkan oluşumların desteği ile tüm faaliyetleri sürdürülebilir hale getireceğiz.

– Kent konseylerimizi aktif hale getirip, konseylerimize STK’ları da dâhil ederek birlikte yöneteceğiz.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

– Büyükşehir Meclis Toplantılarımızı tüm Vatandaşlarımıza açık e-katılım yoluyla yapacağız.

– Belediyemizin yapmış olduğu hizmet alım ihalelerini canlı yayınlayacağız.

YENİ BELEDİYE BİNASI

– Depreme dayanıklı olmayan mevcut Büyükşehir binası yerine, Şehrimize yakışan bir hizmet binası yapacağız.

OTOPARK

– Kent içi otopark sorununa teknolojik temelli alternatif çözümler üreterek, özellikle iş saatlerinde otopark ihtiyacını karşılayacağız.

SU FİYATLARI

– İnsanlığın en temel hakkı olan suyu ulaşılabilir hale getireceğiz ve en ucuza Denizli halkının hizmetine sunacağız.

TRAMVAY

– Vilayetten başlayıp İncilipınar parkına kadar olan caddede, canlılığı artırmak amacıyla yapılacak olan Nostaljik Tramvayı halkın hizmetine en kara zamanda sunacağız.

ÇEVRE ODAKLI YAŞANABİLİR DENİZLİ

Sahip olduğumuz havanın ve su kaynaklarının temizliği ile yaşanabilirlik seviyesi yüksek bir Denizli’yi hedeflemekteyiz.

– Kentsel çevrenin daha yaşanabilir olması için önleyici, hafifletici, telafi edici ve kalıcı sürdürülebilir bir çevre yönetim anlayışını benimseyeceğiz.

– Kentsel çevre kalitesini doğrudan etkileyen doğal kaynak yönetimi, atık yönetimi, emisyonlar ve iklim değişikliği konularında en uygun çevre yönetim sistemini uygulayacağız.

– Çevre yönetimde, geri dönüşüm projelerinde geri dönüşüme önem

vereceğiz.

– Katı atık toplama ve ayrıştırma tesislerinin kapasitesini artıracağız ve yenisini kuracağız.

– Atık suların işlenmesini ve geri kazanılmasını sağlayacağız.

– Alternatif su kaynağı sağlamak amacıyla yağmur suyu toplama sistemleri kuracağız.

– Kentlerimizde musluk suyunu içilebilir hale getireceğiz

– Kafe, restoran, yemek şirketi, otel, fırın, pastane gibi işletmelerdeki gıda atıklarının toplanmasını organize ederek, gübre üretecek; üretilen gübreyi Belediye bünyesinde ki park bahçelerde kullanıp dönemsel kısa ömürlü dıştan tedarik edilen çiçek kullanımına son vererek, uzun ömürlü veya Belediyemiz bünyesinde üretilebilen Şehrimizin ekolojik yapısına uygun park, meydan, döner kavşak vs. faaliyetlerimizi daha tasarruflu hale getireceğiz.

– Belediye bünyesinde; temiz enerji ve iklim değişikliği birimi kurarak iklim krizi ile mücadeleyi ve daha yeşil bir Denizli’ye dönüşmesini sağlayacağız.

– Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarda kent estetiğini bozan yapıların görünümünü düzenlemek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Dışardan Şehrimize gelen insanlarımıza daha güzel bir Denizli sunacağız.

GÖÇMEN SORUNU

– Belediyemizde sığınmacı ve yabancı göçmenlerin Denizli’de kalmasına ve Ülkemize entegre olmasına yönelik hiçbir projeyi desteklemeyeceğiz.

– Entegrasyon politikası benimseyen kurumlarla iş birliği yapmayacağız, hibe ve fon almayı reddedeceğiz.

– Hükümetin yanlış göçmen politikasından kaynaklanan; Milli ve manevi değerlerimizin dışında örnek teşkil eden, küçük yaşta çocuklarımızın uyuşturtucu ve benzeri maddelere kolay ulaşımını sağlayan ve toplumun genel ahlak yapısını olumsuz etkileyen kaçak göçmenler ile ilgili tüm tedbirleri alacağız.

– Yabancıların, Belediyemiz tarafından sunulan sosyal hizmetlerimizden yararlanmasına izin vermeyeceğiz.

– Düzensiz kaçak göçmenlere kiraya verildiği tespit edilen ev sahiplerinin belediye hizmetlerini durduracağız.

– Yabancıların getto mahalleler kurmasına asla izin vermeyeceğiz.

– Belediyemizde ve bağlı kuruluşlarda statüsü ne olursa olsun yurtdışı kökenli hiç kimsenin çalışmasına izin vermeyeceğiz.

– Reklam ve tanıtıcı tablolarda, Türkçe alfabe kullanılması hususunda standart belirleyeceğiz.

– Yabancı göçmen ve sığınmacıların Belediyemize ait sosyal tesislerde, park ve mesire alanlarında; toplumsal huzuru bozacak, yerel kültüre ve ahlaka aykırı davranışlarına asla izin vermeyeceğiz.

– Bu alanlarda sürekli denetlemeler yapacağız.

İNCİLİPINAR PARKI – BOTANİK BAHÇESİNE ÇEVİRME

– Şehrimizin en güzide yerlerinden olan İncilipınar Parkını botanik parka

dönüştüreceğiz. Farklı bitki popülasyonlarının bir arada olduğu, her

yaştan insana hitap edebilecek ve insanımızın doğayı daha yakından

tanımasına vesile olacak Egenin büyük botanik parkını Denizli’ye

kazandıracağız.

MADDE BAĞIMLILIĞI

– Yerel düzeyde madde bağımlılığını önleme, müdahale, tedavi,

rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon ile ilgili Belediye eylem planları

hazırlayacağız.

MESLEKİ ELEMAN YETİŞTİRME-İSTİHDAM OFİSİ

Mesleki eğitim kursları; mesleği olmayanlara meslek edindirmek, mesleği

olmakla birlikte mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlerin istihdam

edilebilirliğini artırmak amacıyla kurslar açacağız ve seminerler düzenleyeceğiz.

– Küçük ve orta ölçekli yerel işletmelerimize kurumsallaşma inovasyon

araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla nitelikli iş gücüne bilgiye

ulaşmasını sağlayacağız

– Yerel ekonominin ihtiyacını karşılayacak ve iş gücünün niteliğini

artırmaya yönelik mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları

düzenleyeceğiz.

– Eğitimleri üniversitenin ilgili kurumları ile programlayacağız.

– Özellikle kadınlarımızın ekonomik hayata etkin katılımı öncelikli olmak

üzere işveren ve iş arayan yöre insanı arasında köprü olacak ve istihdam

ofisleri oluşturacağız.

– Şehrimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması ve

fiyatlandırılması hakkında verimliliğinin artırılması anlamında projeler

geliştireceğiz.

– Modern tarımsal teknoloji kullanımını, tarımsal ürünlerin işlenerek ilave

katma değer sağlanması çalışmalarını yürüteceğiz.

– Çiftçilerimizin satış kaygısı olmadan üretmesini sağlayacağız. Dönemsel

krizlerden kaynaklı rekolte fazlası ve benzeri durumlarda ürün alım

garantisi sağlayacağız.

– “Tarım Kent” modelini hayata geçireceğiz’

– Tarımsal üretimi teşvik edecek, istihdam, yerleşim ve konut projeleri

gerçekleştireceğiz

– Bu çerçevede tarımsal alanlara sahip ilçelerimizde kamusal üretim

alanları oluşturacağız. Bu alanlarda elde edilen ürünlere Vatandaşlarımızın

daha kolay ve ucuz ulaşabilmesini sağlayıp bu üretim modeliyle

istihdamın artırılmasına ve yerel ekonominin güçlenmesine katkı

sağlayacağız.

ORTAK SANAL OFİS

Geleneksel ofis anlayışına yenilikçi yaklaşımlar sunan sanal ofislerin

tercih edilirliği her geçen gün artmasıyla birlikte iş hayatına yeni atılan

hemşerilerimize destek olmak amacıyla “SANAL OFİSLER” inşa edeceğiz.

YATILI KREŞ

– Vardiyalı çalışan annelerimiz için; sanayi bölgelerimize yakın yerlerde

çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakabilecekleri gündüz-gece çocuk bakım

evleri kuracağız.

SEKTÖREL BAZLI SANAYİ SİTELERİ

Endüstriyel ve ticari kalkınma amacıyla; içerisinde aynı sektör grubunda

veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren, küçük-orta-büyük birçok tesisin

bulunduğu sanayi siteleri kuracağız.

Böylece;

– Daha sağlıklı bir üretim ortamı yaratacağız,

– Çarpık kentleşmenin ve sanayileşmenin önüne geçeceğiz,

– Firmaların birbiriyle olan etkileşimini hem kolaylaştıracağız hem de

arttıracağız.

İŞ GÜVENLİĞİ

– Sanayi şehri olan Denizli’mizde; iş kazalarını azaltabilmek için, iş

güvenliği uzmanlarının uygulamalı eğitim verebileceği ve aynı zamanda

doğal afetlerde arama-kurtarma yardım ve destek ekipleri oluşturabileceği

eğitim salonları yapacağız.

BOZBURUN ISLAH OSB KURULUMU

– Bozburun Bölgemizdeki çarpık sanayileşmeyi önlemek için ISLAH OSB

kurulumuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağız ve Bozburun

bölgesine hitap nedecek İtfaiye kuracağız.

SAĞLIK

İnsanlarımızın, yerinde temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için;

– Doktor hemşire psikolog diyetisyen ve sosyal hizmet uzmanlarından

oluşan “İYİ Destek” ekipleri oluşturacağız.

– Birçok branşta koruyucu hekimlik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti

sunacağız

– Gezici sağlık tarama araçları ile özellikle 18 yaş altı genç ve

çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için periyodik olarak,

öncelikle diş ve göz taramaları ücretsiz olarak yapılacak.

– Kadınlar için ücretsiz ve düzenli mamografi taraması yapılacak.

YAŞLILARIMIZ

– Şehrin muhtelif yerlerinde; Emekli Vatandaşlarımızın en iyi şekilde vakit

geçirebilecekleri, çay servisinin ücretsiz olacağı, kaliteli vakit

geçirebilecekleri ve okuma, aktivite köşeleri olan yaşam alanları inşa

edeceğiz.

SEMT PAZARLARI İÇİN SERVİS

– Pazar yerlerinde; hamile, yaş almış ve özel bireylerin hayatını engelsiz

hale getirmek için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

– Bu alanlara daha kolay ulaşabilmeleri için mahalle servisleri

oluşturacağız.

YAŞLI BAKIM

– Evde Bakım Hizmetleri’nin kapsamı genişleteceğiz.

– Yaşlılarımızın; pazar, ilaç temini, hastane ulaşımı, market alışverişi ve bu

gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız.

KADINLARIMIZ

Denizli’de; kadınların rahat bir nefes alacağı, geleceğe umutla bakacağı,

şiddetin değil, başarıların öznesi olacağı güneşli günler için,

– Kadın kooperatifleri kuracağız ve kadın yatırımcılarımıza özel belediye

imkânları sunacağız( reklam vergisinden muaf).

– Kadın atölyeleri kuracağız; bu atölyeler aynı zaman da kadınların üretime

dâhil olacağı şekilde düzenlenecek ve üretilen ürünler belediyemiz

tarafından satın alınacaktır.

ÜRETEN KADINLAR ÇARŞISI

– Üreten kadınlar için yılda birkaç kez festival yapmak yerine, küçük

stantlar oluşturarak kadınlarımızın kendi ürettikleri ürünleri her gün

satabilecekleri uygun ortamlar oluşturarak ev ekonomisine katkıda

bulunmalarını sağlayacağız.

KADIN YURTLARI

– Kadın sığınma evlerine anneleri ile birlikte sığınan çocukların

gerektiğinde eğitimine devam etmesi için uygun koşullar sağlanacaktır.

– Kadın istihdamına katkıda bulunmak için yaşlı ve engellilerin bakımı

konusunda ihtiyaca uygun gerçek bir veri tabanı oluşturularak; ihtiyaç

sahiplerinin tamamını kapsayacak, kreş, yaşlı-engelli bakım evi ve

gündüz bakım evleri kurulacak, ulaşım-servis hizmetleri Belediye

tarafından verilecektir.

KADIN DAYANIŞMA KONSEYİ

– Kadınlarımızın daha aktif rol alabilecekleri, kendilerine ve şehir

ekonomisine katkıda bulunabilecekleri bir konsey oluşturacağız.

500 KADIN PROJESİ

Hızlı kentleşmeden kaynaklanan sorunlarımızdan bir tanesi de çalışan

kadınlarımızın küçük çocuklarına bakıcı bulamamaları ve bakıcı maliyetlerinin

çok yüksek olması.

Çocuk bakıcı hizmeti, ev temizliği, kendine bakamayacak durumda olan

yaşlılarımıza bakım hizmetleri vs. gibi sorunlara kaliteli ve güvenli hizmet

eksiği her gecen gün artmaktadır.

Bu kapsamda Belediyemiz bünyesinde; gerekli eğitimleri düzenli bir

şekilde verilmiş, sürekli denetimi sağlanacak ve bu ihtiyaçları disiplinli bir

şekilde verebilecek 500 kadınımızı yetiştireceğiz.

Gerekli planlamaları yapıp bu sorunları gidereceğiz.

ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ OKULDA ÜCRETSİZ YEMEK PROJESİ

– Devlet okullarında; anaokulu, ilk ve orta öğretim okullarında okuyan

öğrencilerimiz, bizim yöneteceğimiz Belediyecilikte hiçbir zaman sınıfa

aç girmeyecek.

– Çocuklarımız yeterli, düzenli ve sağlıklı beslenecek, anne ve babalar her

gün çocuklarının okulda ne yiyeceğini düşünmek zorunda kalmayacak.

– Ayrıca yerel üreticilerden oluşturacağımız tedarik zinciri ile yerel

ekonomiyi de canlandıracağız, aile ve çocuklarımızın yanı sıra çiftçi ve

kadınlarımızın da yüzünü güldürecek yeni istihdam alanları ortaya

çıkaracağız.

ÖĞRENCİYE BEDAVA TOPLU TAŞIMA

– Bütün öğrencilere ÜCRETSİZ ulaşım fırsatı sağlayacağız.

– Belediye imkânlarını en doğru şekilde kullanarak, geleceğimizin teminatı

olan öğrencilerimizin eğitim hayatındaki ulaşım giderlerini belediye

olarak biz üstleneceğiz.

– Eğitim sezonu içerisinde ve eğitim saatleri çerçevesinde okullarına ve

evlerine ulaşımlarını ücretsiz olarak sağlayacağız.

PAMUKKALEYİ GÖRMEYEN ÇOCUĞUMUZ KALMAYACAK

– Beyaz rengin asaleti ve doğa harikası Pamukkale’mizi görmeyen,

gezemeyen çocuğumuz kalmayacak.

– 18 yaş altı geçlerimizi ücretsiz geziler ile doğa harikası olan Pamukkale

ile buluşturacağız.

ÖGRENCİ YURTLARI

– Şehrimizde bulunan üniversite öğrencilerimizin barınma sorunlarını

ortadan kaldıracak ve öğrencilerimizin bütün taleplerini karşılayan yurtlar

inşa edeceğiz.

– Anlaşmalı restoran ve kafelerde uygulanmak üzere “Denizli Kart”

sistemini oluşturacağız.

BİSİKLET KULLANIMINI ARTIRACAĞIZ

– Bisiklet ve benzeri araçların daha güvenli ve daha rahat bir erişim

sağlayabilmesi için “Ulaşım Ana Planı” hazırlayacağız.

– Elektrikli araçların şarj istasyonlarının yaygınlaşmasını destekleyeceğiz.

E SPOR

– Gençlerin daha aktif kullanabilecekleri e-spor alanları oluşturacağız.

– Meydan, park, terminal, gar gibi kentsel mekânlarda ve toplu taşıma

araçlarında ücretsiz wifi erişimi sağlayacağız.

– Her yıl gençlik festivali düzenleyeceğiz.

– Yaz aylarında kuracağımız cep sahneleri ile müzik tiyatro sinema gibi

etkinlikleri mahallelerde gerçekleştireceğiz.

ENGELLİLERİMİZ

– Engelli bireylerin; hastane, rapor yenileme süreçlerinde ücretsiz ulaşım ve

rehberlik servisi vereceğiz.

– Her yıl 1 hafta aileleriyle birlikte engelli Vatandaşlarımıza, Denizli’mizin

turizme uygun mekânlarında ücretsiz tatil imkânı sunacağız.

– Bu mekânlarda ayrıca engellilerimize psikolojik destek, sağlık, fizik

tedavi-hidroterapi, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz.

TURİZM

– İlgili yerlerde; paydaşların da katılımıyla turizm konseyleri oluşturacağız.

– Şehrimizde turizm destinasyonlarının çekiciliğini artıracağız.

– Şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için turizm ekonomisi

olan tüm coğrafi, tarihi ve kültürel bilinirliğini artırıp kentsel marka haline

getireceğiz.

– Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının yetiştirilmesine

dayalı eğitim programları düzenleyeceğiz.

– Tüm Vatandaşlarımızı “fahri turizm elçisi” bilincine ulaştırıp turizm

potansiyelimizin maksimum seviyede kullanılmasını sağlayacağız.

– Ulusal ve Uluslararası turizm kuruluşları ile iş birliklerini güçlendirip

Şehrimize daha fazla turist gelmesini sağlayacağız.

– Sağlık turizmi kapsamında termal su kaynaklarımızın zengin olduğu

Şehrimizde turizm tesislerin yaygınlaştırılması için gerekli yatırımları

yapacağız.

– Vatandaşlarımızın şifalı sulara daha kolay ve daha ekonomik koşullarda

erişimini sağlamak için Belediye Termal Tesisleri kuracağız.

DENİZLİ SAĞLIK KENTİ

– Dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistler için Denizli’mizi eski

ihtişamına kavuşturarak sağlık kenti konumuna getireceğiz.

BAYRAMYERİ DENİZLİ MERKEZ TURU

– Şehrimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için, Bayramyeri

ve Kaleiçi esnafının ticaretini artırmak amacıyla tur güzergâhları

oluşturup rehberlik hizmeti vereceğiz.

• DENİZLİ FİLM PLATOSU;

– Tarihi birçok materyalin üretildiği Denizli’mizde; bir film platosu inşa

edilip, yapılan kostüm ve ekipmanların halka sunumu yapılacaktır.

– Ayrıca; yapılan bu platonun Türk Kurultayı’na ev sahipliği yapmasını ve

bütün Türk Dünyasının bu şehirde toplanmasını sağlayacağız.

– Bu şekilde Şehrimizde ki Tarih ve kültür bilicini diri tutacağız ve proje

sayesinde Şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacak ve esnafımız için ilave

ticari kazanç kapısı açacağız.

– Türk Dili ve Lehçelerinin konuşulduğu ülkelerin yönetimleriyle

iletişimler kurup Şehrimizde her yıl tarihsel kültürel ve spor amaçlı Türk

Dünyası Kurultayı düzenleyeceğiz.

– Şehrimizdeki gençlerin müzik çalışmaları yapabilmeleri için ses yalıtımlı

müzik stüdyoları yapacağız.

– Fuar ve festivalleri destekleyerek toplumun bütün kesimlerine sanatın

ve estetiğin ulaşmasını sağlayacağız.

TARIM VE HAYVANCILIK

– Üretimi yapılacak ürünlerin, toprak yapısına uygunluğu konusunda

araştırmalar yapacak tarım laboratuvarları kuracağız

– Kent hayvancılığını desteklemek için kırsal mahallerimizde süt, yumurta

bal vs. üretimine destek olacağız.

Belediyemizce;

– İlaç desteği,

– Fide desteği,

– Tohum bankası, Ata tohumu destekleri verilecektir

– Gençlerimize köyünde yaşayabileceği ve geçinebileceği imkanları

oluşturup, kentten kırsala ‘’ hadi gel köyümüze geri dönelim’’ projesini

gerçekleştireceğiz.

BALIK HALİ

– Şehrimize yakışır, Vatandaşlarımızın kolaylıkla alışveriş yapacağı, içinde

balık restoranları olan modern bir yapı inşa edeceğiz.

SOKAK HAYVANLARIMIZ

– İlgili sivil toplum kuruluşların katılımlarıyla sokak hayvanlarının bakımı,

rehabilitasyonu, sağlık ve barınma hizmetleri için stratejik eylem planı

oluşturacağız.

– Hayvan barınaklarını hizmet kalitesi bakımından modernize edeceğiz ve

sayılarını artıracağız

– Evinde köpek veya kedi bakmak isteyen kişileri barınaklardan

faydalandırarak sokak hayvanlarımızı sahiplendireceğiz.

– Sokak hayvanlarının çeteleşme ve kontrolsüz üremelerini önlenmesi için

uygun beslenme alanları belirleyip hayvan takip programı hazırlayacağız.

– Çocuklarımızın doğa ve hayvan sevgisini artırmak üzere Ege Bölgesinin

en kapsamlı hayvanat bahçesini Denizli’ye kazandıracağız.

EVCİL HAYVAN DEFİN MEZARLIĞI

Daha sağlıklı bir Denizli için sahipli-sahipsiz ayırmaksızın patili

dostlarımızı rastgele gömmek yerine, yaşamları sona erdiğinde gömü yeri

Belediyemiz tarafından oluşturulacaktır.

DENİZLİSPOR

– Denizlispor’u Belediye iştiraki olan Beltaş’tan tamamen kurtararak

gerçek Denizlispor sevdalılarına yönetimi devredeceğiz.

– Denizlili gençlerimizin başarılı olması için alt yapıya tam destek

vereceğiz.

11. TÜMEN ŞEHİTLİK ANITI

11 Tümen Şehitlik Anıtı yapılacak ve mevcut Şehitliğimizin yetersiz kalması

sebebiyle yeni bir Şehitlik yapılacak.

Haber Editörü : Tüm Yazıları
merkezefendi
Yorum Yaz
istanbul escort canlı sohbet hattı esenyurt escort canlı sohbet hattı canlı sohbet hattı canlı sohbet hattı